Kategória: Uncategorized

Zmena PZP: Ako prejsť na inú poisťovňu a ušetriť na poistení

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý majiteľ motorového vozidla na Slovensku. PZP pokrýva škody, ktoré spôsobíte na zdraví alebo majetku iných osôb pri používaní vášho vozidla. Mnohí vlastníci vozidiel hľadajú spôsoby, ako ušetriť na PZP, a jednou z možností je zmena poisťovne. V tomto článku sa pozrieme na proces zmeny PZP a tipy, ako nájsť lepšiu ponuku.

Dôvody pre zmenu PZP

Niektoré bežné dôvody, pre ktoré majitelia vozidiel uvažujú o zmene PZP, zahŕňajú:

 1. Finančné úspory: Jedným z hlavných dôvodov je snaha nájsť lacnejšie PZP s rovnakým alebo lepším pokrytím.
 2. Zlepšenie služieb: Iní môžu hľadať poisťovňu s lepším hodnotením zákazníckeho servisu alebo rýchlejším a efektívnejším riešením poistných udalostí.
 3. Zmena životnej situácie: Zmena adresy, zamestnania, typu vozidla alebo rodinného stavu môže ovplyvniť vaše poistné potreby a viesť k zmene PZP.

Proces zmeny PZP

Ak sa rozhodnete zmeniť PZP, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Porovnanie ponúk: Využite online nástroje na porovnanie PZP, ako sú PZP kalkulačky alebo porovnávače. Zadajte svoje údaje a získajte cenové ponuky od rôznych poisťovní. Porovnajte ceny, pokrytie a služby, aby ste našli najlepšiu možnosť pre vaše potreby.
 2. Výpoveď súčasného PZP: Ak ste sa rozhodli pre inú poisťovňu, musíte dať výpoveď svojmu súčasnému PZP. Výpovedná lehota je zvyčajne 30 dní, ale môže sa líšiť podľa poisťovne. Skontrolujte podmienky svojej súčasnej zmluvy a dodržiavajte výpovedné lehoty a formality.
 3. Uzavretie novej zmluvy o PZP: Keď ste úspešne vypovedali svoje súčasné PZP, uzavrite zmluvu s novou poisťovňou. Nezabudnite si prečítať zmluvné podmienky, aby ste boli oboznámení s pokrytím, výnimkami a platobnými podmienkami.
 4. Informovanie úradov: Po uzavretí novej zmluvy o PZP by ste mali informovať príslušné úrady (napr. dopravný inšpektorát) o zmene poisťovne. Týmto krokom sa zabezpečí, že údaje o vašom PZP budú aktuálne a nebudete mať problémy s kontrolou alebo inými úradnými záležitosťami.

Tipy na úsporu pri zmene PZP

 1. Zohľadnite všetky faktory: Pri porovnávaní ponúk PZP sa nezameriavajte iba na cenu. Zvážte aj úroveň pokrytia, kvalitu služieb a hodnotenie poisťovne.
 2. Využite zľavy a bonusy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy alebo bonusy pre dobrých vodičov, vodičov s nízkym počtom škôd alebo pre tých, ktorí majú viacero poistiek u rovnakej poisťovne. Skontrolujte dostupné zľavy a bonusy a využite ich pri zmene PZP.
 3. Platba PZP online: Zvážte možnosť uzavrieť a platiť svoje PZP online. Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy alebo bonusy, ak zákazníci uzavierajú zmluvy a platia prémie cez internet.
 4. Flexibilita platobných podmienok: Pri výbere novej poisťovne zvážte platobné podmienky, ako napríklad možnosť mesačných, štvrťročných alebo ročných platieb. Flexibilné platobné podmienky vám môžu pomôcť lepšie zvládať svoje financie.

Zmena PZP môže byť užitočným spôsobom, ako ušetriť peniaze a získať lepšie pokrytie alebo služby. Dôležité je venovať čas porovnaniu ponúk, zohľadneniu všetkých faktorov a dodržiavaniu potrebných krokov pri zmene poisťovne.

Spoluúčasť pri havarijnom poistení: Čo to znamená pre vás?

Spoluúčasť je dôležitým pojmom, ktorý by ste mali pochopiť pri uzavretí havarijného poistenia. Predstavuje sumu, ktorú ste povinní zaplatiť pri uplatnení poistného plnenia v prípade škody na vozidle. V tomto článku si prejdeme, čo spoluúčasť znamená, ako ovplyvňuje vaše poistenie a ako ju zvážiť pri výbere havarijného poistenia.

Ako funguje spoluúčasť?

Spoluúčasť je pevná suma alebo percento z celkových nákladov na opravu alebo náhradu vozidla, ktoré musíte uhradiť, ak požiadate o poistné plnenie. Poistená suma, ktorú uhradí poisťovňa, je zvyšok nákladov po zaplatení spoluúčasti. Spoluúčasť sa považuje za spôsob, ako zdieľať riziko medzi vás a poisťovňu a znižovať počet malých škôd, ktoré by mohli zvýšiť náklady na poistenie pre všetkých.

Typy spoluúčasti

Existujú dva základné typy spoluúčasti:

 1. Fixná spoluúčasť: Je to pevná suma, ktorú musíte zaplatiť pri každom poistnom plnení. Napríklad, ak máte fixnú spoluúčasť vo výške 200 eur a náklady na opravu vozidla sú 1 000 eur, poisťovňa uhradí 800 eur a vy uhradíte zvyšných 200 eur.
 2. Percentuálna spoluúčasť: Je to určité percento z celkových nákladov na opravu alebo náhradu vozidla. Napríklad, ak máte percentuálnu spoluúčasť vo výške 10% a náklady na opravu vozidla sú 1 000 eur, poisťovňa uhradí 900 eur a vy uhradíte zvyšných 100 eur.

Ako zohľadniť spoluúčasť pri výbere havarijného poistenia

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť spoluúčasť z nasledujúcich dôvodov:

 1. Vplyv na mesačné prémie: Vyššia spoluúčasť zvyčajne znamená nižšie mesačné prémie, pretože ste ochotní prevziať väčší podiel rizika.
 2. Finančná záťaž: Zvážte, či budete schopní zaplatiť spoluúčasť v prípade škody na vozidle. Vyššia spoluúčasť môže znižovať vaše mesačné prémie, ale ak nemáte dostatok prostriedkov na pokrytie spoluúčasti, mohlo by to byť pre vás finančne zaťažujúce v prípade nehody.
 3. Stav vozidla: Pri starších alebo menej hodnotných vozidlách môže byť vyššia spoluúčasť vhodnejšia, pretože náklady na opravu môžu byť relatívne nižšie. Avšak pri nových alebo drahších vozidlách môže byť vhodnejšia nižšia spoluúčasť, aby ste minimalizovali finančné riziko pri veľkej škode.
 4. História škôd: Ak máte historicky nízky počet škôd alebo nehôd, môže byť pre vás výhodnejšie zvoliť si vyššiu spoluúčasť a získať tak nižšie mesačné prémie. Avšak ak máte historicky vyšší počet škôd alebo nehôd, môže byť pre vás vhodnejšia nižšia spoluúčasť, aby ste zmiernili finančnú záťaž pri uplatnení poistného plnenia.

Spoluúčasť je dôležitou súčasťou havarijného poistenia, ktorú je potrebné pochopiť a zvážiť pri výbere poistenia. Fixná alebo percentuálna spoluúčasť predstavuje podiel nákladov na opravu alebo náhradu vozidla, ktoré musíte uhradiť pri uplatnení poistného plnenia. Pri výbere spoluúčasti zohľadnite svoju finančnú situáciu, stav vozidla a históriu škôd, aby ste našli optimálnu rovnováhu medzi mesačnými prémiami a finančnou záťažou v prípade škody na vozidle.

Skúsenosti s havarijným poistením: Ako vám môže pomôcť v praxi

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré môžete uzavrieť pre svoje vozidlo. Jeho cieľom je chrániť vás pred finančnými nákladmi súvisiacimi s opravou alebo náhradou vášho vozidla v prípade nehody, krádeže alebo iných nepredvídateľných udalostí. V tomto článku sa pozrieme na niektoré skúsenosti a príbehy ľudí, ktorí využili havarijné poistenie, aby sme vám ukázali, ako vám môže pomôcť v praxi.

Príbeh 1: Nehoda s vinníkom na úteku

Marek bol na ceste do práce, keď ho zozadu narazil iný vodič. Vodič, ktorý spôsobil nehodu, sa rozhodol z miesta nehody ujsť. Marek mal v tom čase uzavreté havarijné poistenie, ktoré pokrylo škody spôsobené na jeho vozidle a náklady na opravu, hoci vinník nehody nebol nikdy identifikovaný. Bez havarijného poistenia by Marek musel znášať tieto náklady sám.

Príbeh 2: Krádež vozidla

Zuzana parkovala svoje auto pred domom a ráno zistila, že jej vozidlo zmizlo. Polícia vyšetrovala prípad, ale jej auto sa nenašlo. Našťastie, Zuzana mala uzavreté havarijné poistenie, ktoré pokrylo hodnotu vozidla. Bez tohto poistenia by Zuzana utrpela veľkú finančnú stratu.

Príbeh 3: Poškodenie vozidla počas búrky

Peter parkoval svoje auto pred domom a počas silnej búrky spadol naň veľký strom. Výsledkom bol vážny škodný stav vozidla. Peter mal havarijné poistenie, ktoré pokrylo náklady na opravu škôd spôsobených búrkou. Bez havarijného poistenia by musel Peter znášať finančné náklady súvisiace s opravou svojho vozidla.

Tieto príbehy ilustrujú, ako havarijné poistenie môže pomôcť v rôznych situáciách, ktoré môžu nastúpiť v praxi. Havarijné poistenie poskytuje finančnú ochranu pre váš majetok a pomáha vám vyrovnať sa s nákladmi, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nehôd, krádeže alebo iných nepredvídateľných udalostí. Pri rozhodovaní o tom, či je havarijné poistenie pre vás vhodné, zvážte nasledujúce faktory:

 1. Hodnota vozidla: Ak máte nové alebo drahé vozidlo, havarijné poistenie môže poskytnúť ochranu pre váš majetok a znížiť finančné riziká spojené s jeho poškodením alebo strátou.
 2. Finančná situácia: Zohľadnite svoju schopnosť pokryť náklady na opravu alebo náhradu vozidla v prípade nehody, krádeže alebo iných škôd. Ak si myslíte, že by ste mali problém uhradiť tieto náklady, havarijné poistenie by mohlo byť pre vás vhodnou voľbou.
 3. Miera rizika: Zvážte, či žijete alebo pracujete v oblasti s vyšším rizikom dopravných nehôd, krádeže alebo prírodných katastrof. V takýchto prípadoch môže havarijné poistenie poskytnúť väčšiu finančnú istotu.
 4. Požiadavky leasingových alebo úverových zmlúv: Ak máte vozidlo na leasing alebo ste ho kúpili prostredníctvom úveru, je možné, že zmluva vyžaduje, aby ste mali uzavreté havarijné poistenie.

Zvážte svoje individuálne okolnosti a potreby, aby ste sa rozhodli, či je pre vás havarijné poistenie vhodné. Keď máte havarijné poistenie, môžete mať väčšiu istotu a pokoj, keď čelíte neočakávaným udalostiam.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením: Ktoré potrebujete?

Ako vlastník motorového vozidla je dôležité vedieť, aké druhy poistenia sú k dispozícii, aby ste boli pripravení na nečakané udalosti. Povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie sú dva základné druhy poistenia, ktoré by ste mali zvážiť. V tomto článku si prejdeme hlavné rozdiely medzi PZP a havarijným poistením a zistíme, ktoré z nich je pre vás najvhodnejšie.

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

PZP je poistenie, ktoré je povinné pre všetkých držiteľov motorových vozidiel na Slovensku. Jeho hlavným účelom je chrániť tretie strany pred finančnými nákladmi spôsobenými dopravnými nehodami. To zahŕňa škody na zdraví alebo majetku osôb, ktoré neboli vinníkmi nehody.

PZP pokrýva:

 1. Náhradu za škody spôsobené tretím stranám
 2. Náklady na liečbu zranení tretích strán
 3. Prípadné právne náklady spojené s dopravnou nehodou

Havarijné poistenie

Na rozdiel od PZP, havarijné poistenie nie je povinné, ale poskytuje vám dodatočnú ochranu pre vaše vlastné vozidlo. Havarijné poistenie kryje škody spôsobené vaším vozidlom v prípade nehody, krádeže, požiaru, povodne, vandalizmu a ďalších nepredvídateľných udalostí.

Havarijné poistenie pokrýva:

 1. Opravu alebo náhradu vášho vozidla po nehode
 2. Opravu alebo náhradu vášho vozidla v prípade krádeže, požiaru alebo iných škôd
 3. Náklady na odtiahnutie vozidla

Ako si vybrať medzi PZP a havarijným poistením

Pri výbere medzi PZP a havarijným poistením by ste mali zvážiť nasledujúce faktory:

 1. Povinnosť: Ako sme už spomenuli, PZP je povinné pre všetkých držiteľov motorových vozidiel, zatiaľ čo havarijné poistenie je dobrovoľné. Ak máte motorové vozidlo, PZP je základným poistením, ktoré musíte mať.
 2. Hodnota vozidla: Ak máte nové alebo drahé vozidlo, havarijné poistenie môže byť vhodnou voľbou, pretože pokryje náklady na opravy alebo náhradu vozidla v prípade škody. Pre staršie alebo lacnejšie vozidlá môže byť havarijné poistenie menej dôležité, pretože hodnota vozidla môže byť nižšia ako náklady na poistenie.
 3. Finančné zázemie: Zvážte svoju finančnú situáciu a to, či by ste boli schopní uhradiť náklady na opravy alebo náhradu vozidla v prípade nehody alebo krádeže. Ak si myslíte, že by ste mohli mať problém s uhradením týchto nákladov, havarijné poistenie by mohlo byť pre vás vhodnou voľbou.
 4. Miera rizika: Zohľadnite svoje prostredie a životný štýl pri rozhodovaní o havarijnom poistení. Ak žijete alebo pracujete v oblasti s vyšším rizikom dopravných nehôd, krádeže alebo prírodných katastrof, môže byť havarijné poistenie užitočné.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením spočíva v povinnosti a úrovni krytia. PZP je povinné a zamerané na ochranu tretích strán pred finančnými nákladmi spôsobenými dopravnými nehodami. Havarijné poistenie je dobrovoľné a poskytuje krytie pre vaše vlastné vozidlo v prípade nehody, krádeže alebo iných škôd. Pri rozhodovaní o tom, ktoré poistenie je pre vás vhodné, zohľadnite hodnotu vozidla, finančné zázemie a mieru rizika.

Povinné zmluvné poistenie (PZP): Ako nájsť najlepšiu ponuku

Povinné zmluvné poistenie, skratka PZP, je poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám pri dopravnej nehode. PZP je povinné pre všetkých držiteľov motorových vozidiel na Slovensku. Jeho účelom je chrániť obeť nehody pred finančnými nákladmi spojenými so škodami na zdraví alebo majetku.

PZP online

V dnešnej digitálnej dobe sa veľa poisťovní snaží uľahčiť svojim klientom prístup k poisteniu prostredníctvom internetu. PZP online vám umožňuje rýchlo a jednoducho uzavrieť poistnú zmluvu z pohodlia vášho domova. Stačí vyplniť formulár na webovej stránke poisťovne, zaplatiť poistné prostredníctvom platobnej karty alebo bankového prevodu a potom stiahnuť a vytlačiť zelenú kartu, ktorá slúži ako potvrdenie o platnosti PZP.

PZP porovnanie

Ako zákazník by ste mali zvážiť viaceré poisťovne, aby ste získali najlepšiu ponuku na PZP. PZP porovnanie vám umožňuje získať prehľad o cenách a podmienkach rôznych poisťovní. Na internete nájdete viacero webových stránok, ktoré ponúkajú porovnanie PZP, aby ste mohli získať najlepšiu ponuku pre svoje potreby.

PZP kalkulačka

PZP kalkulačka je nástroj, ktorý vám umožňuje rýchlo a jednoducho zistiť, koľko by ste mali zaplatiť za svoje PZP. Stačí zadať základné údaje o vašom vozidle a o vás ako vodičovi, a kalkulačka vám poskytne odhadovanú sumu poistného. Tento nástroj vám pomôže lepšie porozumieť tomu, ako sú ceny PZP stanovené a ako môžete ušetriť na poistnom.

Najlacnejšie PZP

Cieľom každého vodiča by malo byť nájsť najlacnejšie PZP, ktoré spĺňa všetky požiadavky a poskytuje dostatočnú ochranu.

Čo zohľadniť pri hľadaní najlacnejšieho PZP

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP by ste mali zohľadniť niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť cenu poistenia. Medzi tieto faktory patria:

 1. Typ vozidla: Značka, model a výkon vozidla môžu ovplyvniť cenu PZP. Všeobecne platí, že drahšie a výkonnejšie vozidlá majú vyššie poistné.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladí a menej skúsení vodiči často platia vyššie poistné, pretože predstavujú vyššie riziko pre poisťovňu.
 3. Miesto bydliska: Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti od miesta, kde žijete. V niektorých mestách a oblastiach môžu byť ceny vyššie kvôli vyššiemu riziku dopravných nehôd alebo krádeží vozidiel.
 4. Počet škôd v minulosti: Ak máte v minulosti zaznamenané škody, môže to zvýšiť cenu vášho PZP.

Ako ušetriť na PZP

Ak chcete ušetriť na PZP, môžete využiť niektoré z nasledujúcich tipov:

 1. Využite zľavy: Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy pre dobrých vodičov, vodičov s nízkym počtom škôd alebo vodičov, ktorí úspešne absolvujú bezpečnostné školenia.
 2. Zvýšte spoluúčasť: Zvýšením spoluúčasti (čiastky, ktorú zaplatíte pri škode) môžete znížiť celkovú cenu PZP.
 3. Obmedzte počet kilometrov: Niekedy môžete získať zľavu, ak obmedzíte počet kilometrov, ktoré ročne ujazdíte.
 4. Parkujte bezpečne: Parkovanie vozidla v garáži alebo na uzamknutom dvore môže znížiť riziko krádeže a tým aj cenu PZP.

Povinné zmluvné poistenie je nevyhnutné pre každého vlastníka motorového vozidla na Slovensku. Vďaka online nástrojom, ako sú PZP porovnanie a PZP kalkulačka, môžete nájsť najlacnejšie PZP, ktoré spĺňa vaše potreby a poskytuje adekvátnu ochranu. Nezabudnite zohľadniť faktory, ktoré ovplyvňujú cenu poistenia, ako sú typ vozidla, vek a skúsenosti vodiča, miesto bydliska a počet škôd v minulosti. Zároveň využite tipy na úsporu, ako sú využitie zliav, zvýšenie spoluúčasti, obmedzenie počtu kilometrov a bezpečné parkovanie. Týmto spôsobom môžete nájsť najlepšiu ponuku PZP a zabezpečiť ochranu pre seba a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Výpoveď havarijného poistenia: Kedy a ako to urobiť

Môže nastať situácia, keď chcete vypovedať svoje havarijné poistenie. Dôvody môžu byť rôzne, napríklad:

 1. Predaj vozidla: Ak ste predali svoje vozidlo a už ho nepotrebujete poistiť, môžete vypovedať havarijné poistenie.
 2. Zmena poisťovne: Ak ste našli lepšiu ponuku od inej poisťovne, môžete svoje súčasné havarijné poistenie vypovedať a uzavrieť novú zmluvu s novou poisťovňou.
 3. Nehodí sa: Ak sa vaša finančná situácia zmenila alebo sa rozhodnete, že havarijné poistenie už pre vás nie je potrebné, môžete ho vypovedať.

Ako vypovedať havarijné poistenie

Ak sa rozhodnete vypovedať svoje havarijné poistenie, postupujte nasledovne:

 1. Skontrolujte podmienky zmluvy: Preštudujte si zmluvu o havarijnom poistení, aby ste zistili, aké sú podmienky výpovede. V niektorých prípadoch môžu byť stanovené špeciálne lehoty alebo sankcie za predčasné ukončenie poistenia.
 2. Napíšte písomnú výpoveď: Výpoveď havarijného poistenia by mala byť písomná a obsahovať vaše údaje (meno, adresa, číslo poistnej zmluvy) a dátum, kedy chcete, aby výpoveď nadobudla platnosť.
 3. Odoslanie výpovede: Poistnú výpoveď odosielajte buď poštou s doručenkou alebo osobne doručte do kancelárie poisťovne. Uistite sa, že máte potvrdenie o doručení výpovede, aby ste mali dôkaz o jej odoslaní a doručení.

Čo očakávať po výpovedi havarijného poistenia

Po výpovedi havarijného poistenia by ste mali dostať potvrdenie od poisťovne, že vaše poistenie bolo úspešne ukončené. Po ukončení havarijného poistenia budete musieť prestať používať poistné služby, ako napríklad asistenčné služby.

Ako prejsť na nové havarijné poistenie

Ak ste sa rozhodli prejsť na nové havarijné poistenie s inou poisťovňou, postupujte nasledovne:

 1. Porovnajte ponuky: Prezrite si ponuky od rôznych poisťovní a porovnajte ceny, podmienky a úroveň krytia, aby ste našli najlepšiu možnosť pre vaše potreby.
 2. Uzavrite novú zmluvu: Keď nájdete poisťovňu, s ktorou chcete uzavrieť nové havarijné poistenie, vyplňte žiadosť a poskytnite potrebné informácie. Uistite sa, že ste oboznámení s podmienkami novej zmluvy a že rozumiete rozsahu poistného krytia.
 3. Zrušenie starého poistenia: Keď už máte nové havarijné poistenie, nezabudnite vypovedať svoje staré poistenie v súlade s postupom opísaným vyššie.
 4. Informujte o zmene: Po uzavretí novej zmluvy o havarijnom poistení informujte príslušné inštitúcie, ako napríklad finančný ústav, ktorý poskytol úver na vozidlo, o zmene poisťovne.

Výpoveď havarijného poistenia môže byť potrebná z rôznych dôvodov, ako napríklad predaj vozidla, zmena poisťovne alebo zmena finančnej situácie. Pred výpoveďou si preštudujte podmienky zmluvy a postupujte podľa pokynov na vypovedanie poistenia. Po úspešnom ukončení poistenia môžete prejsť na nové havarijné poistenie s inou poisťovňou, ktorá ponúka lepšie podmienky alebo ceny.

Najčastejšie otázky o havarijnom poistení: Všetko, čo ste chceli vedieť

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré chráni vaše vozidlo (automobil, motocykel alebo iný typ) pred škodami spôsobenými dopravnými nehodami, krádežou, požiarom, prírodnými katastrofami, vandalismom a ďalšími udalosťami. Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré kryje škody spôsobené tretím stranám, havarijné poistenie zameriava sa na ochranu vášho majetku.

Prečo by som mal zvážiť havarijné poistenie?

Havarijné poistenie poskytuje ochranu pred finančnými stratami v prípade poškodenia alebo stráty vozidla. Okrem toho vám poskytuje pokoj mysle, že v prípade škodovej udalosti budú náklady na opravy alebo náhradu vozidla pokryté poisťovňou.

Ako získať havarijné poistenie?

Na získanie havarijného poistenia navštívte webové stránky alebo kancelárie rôznych poisťovní a porovnajte ich ponuky, ceny a podmienky. Pred uzavretím zmluvy si dôkladne prečítajte všetky podmienky a zistite, čo presne je zahrnuté v poistnom krytí.

Ako ušetriť na havarijnom poistení?

 1. Zvýšte spoluúčasť: Vyššia spoluúčasť môže znamenať nižšie poistné prémie.
 2. Využite zľavy a ponuky: Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy na základe jazdnej histórie, viacnásobného poistenia alebo iných faktorov.
 3. Bezpečné parkovanie: Parkovanie vozidla v garáži alebo na uzamknutom parkovisku môže zvýšiť vaše šance na získanie nižších poistných prémii.

Aké udalosti sú kryté havarijným poistením?

Havarijné poistenie zvyčajne pokrýva nasledujúce udalosti: dopravné nehody, krádež, požiar, prírodné katastrofy (napr. povodne, búrky), vandalismus a iné riziká. Vždy si dôkladne prečítajte zmluvu, aby ste vedeli, čo presne je zahrnuté v poistnom krytí a aké sú prípadné výnimky alebo obmedzenia.

Čo znamená spoluúčasť v havarijnom poistení?

Spoluúčasť je suma, ktorú musí poistenec zaplatiť pri škodovej udalosti, než poisťovňa začne pokrývať zvyšok nákladov na opravu alebo náhradu vozidla. Spoluúčasť môže byť pevná suma alebo percento z celkových nákladov na škodu. Vyššia spoluúčasť môže viesť k nižším poistným prémiam, ale zároveň znamená, že v prípade škodovej udalosti budete musieť zaplatiť väčšiu časť nákladov z vlastného vrecka.

Ako môžem zvýšiť svoje šance na získanie nižšej ceny havarijného poistenia?

Nižšie poistné prémie môžete dosiahnuť dodržiavaním bezpečných jazdných návykov, znižovaním rizika krádeže (inštaláciou alarmu alebo sledovacieho zariadenia), parkovaním vozidla v garáži alebo na uzamknutom parkovisku a získaním viacnásobného poistenia u tej istej poisťovne.

Ako dlho trvá havarijné poistenie?

Havarijné poistenie sa zvyčajne uzatvára na ročnú bázu, s možnosťou obnovenia poistenia na konci tohto obdobia. Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy pri uzatvorení viacročnej zmluvy alebo pri automatickom obnovení poistenia.

Čo sa stane, ak mám nehodu a nemám havarijné poistenie?

Ak máte nehodu a nemáte havarijné poistenie, budete musieť sami pokryť náklady na opravu alebo náhradu vášho vozidla. Povinné zmluvné poistenie (PZP) pokryje škody spôsobené tretím stranám, ale nechráni váš majetok.

Havarijné poistenie je dôležitým nástrojom na ochranu vášho vozidla pred rôznymi rizikami, ako sú dopravné nehody, krádeže, požiare a prírodné katastrofy. Získanie havarijného poistenia zahŕňa porovnanie ponúk od rôznych poisťovní, zváženie úrovne krytia a upresnenie detailov poistenia. Ušetrite na poistných prémiiach tým, že zvýšite spoluúčasť, využijete zľavy a ponuky, a dodržiavate bezpečné jazdné návyky. Pred uzavretím havarijného poistenia si dôkladne preštudujte zmluvu a zistite, čo presne je zahrnuté v poistnom krytí a aké sú prípadné výnimky alebo obmedzenia. Týmto spôsobom budete mať pokoj mysle, že váš majetok je chránený v prípade neočakávaných udalostí.

Havarijné poistenie na motocykel: Ako chrániť svoj dvojkolesový miláčik?

Havarijné poistenie na motocykel funguje podobne ako havarijné poistenie na automobil. Je to dobrovoľné poistenie, ktoré poskytuje krytie pre škody na vlastnom motocykli v prípade dopravných nehôd, krádeže, vandalismu, požiaru, prírodných katastrof a ďalších udalostí. Zatiaľ čo povinné zmluvné poistenie (PZP) chráni tretie strany pred škodami spôsobenými poistencom, havarijné poistenie sa zameriava na ochranu majetku poistenca – v tomto prípade motocykla.

Prečo zvážiť havarijné poistenie pre motocykel?

Ochrana pred finančnými stratami

Motocykle sú často drahé a môžu predstavovať značnú finančnú investíciu. Havarijné poistenie pomáha chrániť túto investíciu tým, že pokrýva náklady na opravy alebo náhradu motocykla v prípade škodovej udalosti.

Vyššie riziko nehôd

Motocyklisti čelia vyššiemu riziku dopravných nehôd a zranení ako vodiči automobilov. Havarijné poistenie vám poskytuje finančnú ochranu, ak sa stanete obeťou dopravnej nehody.

Pokoj mysle

Rovnako ako pri havarijnom poistení pre automobil, havarijné poistenie na motocykel poskytuje pokoj mysle, že v prípade poškodenia alebo stráty motocykla budú náklady pokryté.

Ako získať havarijné poistenie pre motocykel?

 1. Porovnajte ponuky od poisťovní

Pri výbere havarijného poistenia na motocykel je dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní. Porovnajte ceny cez kalkulačku havarijného poistenia, úroveň krytia a podmienky, aby ste našli najlepšie havarijné poistenie pre váš motocykel.

 1. Zvážte úroveň krytia

Havarijné poistenie na motocykel sa dá uzatvoriť na rôznych úrovniach krytia. Vyberte si úroveň krytia, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu. Napríklad, ak máte starší alebo menej hodnotný motocykel, môže byť základné krytie dostatočné. Ak vlastníte novší alebo hodnotnejší motocykel, mali by ste zvážiť rozšírené krytie.

 1. Upresnite detaily poistenia

Pred uzavretím havarijného poistenia na motocykel si dôkladne preštudujte zmluvu a overte si, čo presne je v poistnom krytí zahrnuté. Zistite, či sú v poistení obsiahnuté všetky špeciálne prípady alebo obmedzenia, ktoré by mohli mať vplyv na vaše nároky na odškodnenie.

 1. Zohľadnite výšku poistného plnenia

Výška poistného plnenia je maximálna suma, ktorú poisťovňa zaplatí v prípade škody na vašom motocykli. Pre motocykle s nižšou trhovou hodnotou sa odporúča zvážiť nižšie poistné plnenie, čo môže znížiť vaše poistné prémie.

Ako ušetriť na havarijnom poistení motocykla?

 1. Vyššia spoluúčasť

Zvýšením spoluúčasti môžete znížiť svoje mesačné poistné prémie. Spoluúčasť je suma, ktorú musíte zaplatiť pri škodovej udalosti, než poisťovňa začne pokrývať zvyšok nákladov na opravu.

 1. Zľavy a ponuky

Poisťovne často ponúkajú zľavy na havarijné poistenie, ak máte dobrú jazdnú históriu alebo ak máte iné poistenie u rovnakej poisťovne. Využite tieto možnosti na zníženie poistného.

 1. Bezpečnostné zariadenia

Inštalácia bezpečnostných zariadení, ako sú imobilizéry alebo sledovacie systémy, môže znížiť riziko krádeže alebo poškodenia motocykla a zvýšiť vaše šance na získanie nižších poistných prémii.

Havarijné poistenie na motocykel je dôležitou ochranou pred nečakanými nákladmi na opravy a udržiava hodnotu motocykla. Pri výbere havarijného poistenia zvážte ponuky od rôznych poisťovní, úroveň krytia a detaily poistenia. Ušetrite na poistných prémiiach tým, že zvýšite spoluúčasť, využijete zľavy a ponuky, a zabezpečíte váš motocykel pomocou bezpečnostných opatrení.

Staršie auto: Prečo zvážiť havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré pokrýva škody na vlastnom vozidle poistenca. Zatiaľ čo povinné zmluvné poistenie (PZP) chráni tretie strany pred škodami spôsobenými poistencom, havarijné poistenie sa týka priamo vozidla poistenca. Havarijné poistenie pokrýva širokú škálu škôd vrátane dopravných nehôd, požiaru, krádeže, vandalismu, prírodných katastrof a ďalších udalostí.

Prečo zvážiť havarijné poistenie pre staršie auto?

Ochrana pred nečakanými nákladmi

Aj keď sú staršie autá často lacnejšie v prevádzke, môžu mať vyššie náklady na opravy v prípade nehody alebo iných škodlivých udalostí. Havarijné poistenie pomáha pokryť tieto náklady a chráni vás pred finančnými ťažkosťami.

Zvýšená hodnota vozidla

Staršie autá môžu mať kultový štatút alebo byť zberateľskými kúskami. Ak je vaše auto hodnotnejšie ako bežný starší model, havarijné poistenie je dôležité na ochranu tejto investície.

Pokoj mysle

Vlastnenie staršieho auta môže prinášať stres z možných porúch či neočakávaných udalostí. Havarijné poistenie vám poskytuje pokoj mysle, že v prípade problémov budú náklady na opravy pokryté.

Ako získať havarijné poistenie pre staršie auto?

 1. Porovnajte ponuky od poisťovní

Na trhu sú rôzne poisťovne, ktoré ponúkajú havarijné poistenie pre staršie autá. Dôkladne preskúmajte ich ponuky a podmienky, aby ste našli najlepšie havarijné poistenie pre vaše auto. Skúste kalkulačku havarijného poistenia.

 1. Zvážte úroveň krytia

Havarijné poistenie sa dá uzatvoriť na rôznych úrovniach krytia. Vyberte si úroveň krytia, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu. Napríklad, ak máte staré auto s nízkou hodnotou, môže byť zzákladné krytie dostatočné. Ak vlastníte staršie auto s vyššou hodnotou alebo zberateľský model, mali by ste zvážiť rozšírené krytie.

 1. Upresnite detaily poistenia

Pred uzavretím havarijného poistenia si dôkladne preštudujte zmluvu a overte si, čo presne je v poistnom krytí zahrnuté. Zistite, či sú v poistení obsiahnuté všetky špeciálne prípady alebo obmedzenia, ktoré by mohli mať vplyv na vaše nároky na odškodnenie.

 1. Zohľadnite výšku poistného plnenia

Výška poistného plnenia je maximálna suma, ktorú poisťovňa zaplatí v prípade škody na vašom vozidle. Pre staršie autá s nižšou trhovou hodnotou sa odporúča zvážiť nižšie poistné plnenie, čo môže znížiť vaše poistné prémie.

Ako ušetriť na havarijnom poistení staršieho auta?

 1. Vyššia spoluúčasť

Zvýšením spoluúčasti môžete znížiť svoje mesačné poistné prémie. Spoluúčasť je suma, ktorú musíte zaplatiť pri škodovej udalosti, než poisťovňa začne pokrývať zvyšok nákladov na opravu.

 1. Zľavy a ponuky

Poisťovne často ponúkajú zľavy na havarijné poistenie, ak máte dobrú jazdnú históriu alebo ak máte iné poistenie u rovnakej poisťovne. Využite tieto možnosti na zníženie poistného.

 1. Parkovanie v garáži alebo na uzamknutom parkovisku

Bezpečné parkovanie môže znížiť riziko krádeže alebo poškodenia vozidla, čo môže zvýšiť vaše šance na získanie nižších poistných prémii.

Havarijné poistenie pre staršie auto na Slovensku je dôležitou ochranou pred nečakanými nákladmi na opravy a udržiava hodnotu vozidla. Pri výbere havarijného poistenia zvážte ponuky od rôznych poisťovní, úroveň krytia a detaily poistenia. Ušetrite na poistných prémiiach tým, že zvýšite spoluúčasť, využijete zľavy a ponuky.

Havarijné poistenie – kalkulačka

Kalkulačka na výpočet ceny havarijného poisteniaEšte pred tým, ako uzatvoríte havarijné poistenie, je fajn, ak si ho môžete porovnať s inými. Nestačí totiž, ak vám ho odporučil váš známy či kamarát. Pre vaše auto to nemusí byť to pravé poistenie, možno ho aj zbytočne preplatíte. Preto viac ako na rady známych dajte tentoraz na online kalkulačku. Havarijné poistenie je totiž špecifickejšie ako napr. povinné zmluvné poistenie, na cenu poistenie teda vplýva viac faktorov, ako je tomu pri PZP.

Ako teda zistiť najlepšiu cenu za havarijné poistenie kalkulačkou?

Ako sme už spomenuli, pred samotným uzatvorením poistenia by ste si mali byť istý, že ste našli naozaj tú najlepšiu alebo najlacnejšiu ponuku. Na to vám poslúži kalkulačka na výpočet havarijného poistenia od Uzavripzp. Tá vám rýchlo spraví výpočet a porovná všetky dostupné ponuky na trhu.

Do kalkulačky budete musieť len zadať niekoľko informácií o poisťovanom vozidle a o vás, ako majiteľovi. Oproti PZP sa tu nachádza o niečo viac otázok, ale je to spôsobené aj tým, že havarijné poistenie berie do úvahy pri tvorbe ceny viac vecí ako povinné zmluvné poistenie. Nemusíte sa však ničoho obávať, všetko zvládnete vyplniť len s pomocou osvedčenia o evidencii vozidla a občianskeho, resp. vodičského preukazu.

A môžete ísť na to. Na začiatok zadáte len dátum začiatku poistenia, variant poistky a druh vozidla. Problémom môže byť určenie cenníkovej ceny vozidla. Poisťovne vozidlá poisťujú buď na základe novej alebo obstarávacej, trhovej ceny. Bežnejšie je uzatvorenie poistnej zmluvy na novú cenu, niektoré poisťovne dokonca neumožňujú poistenie na obstarávaciu cenu. Pri ojazdenom staršom vozidle teda môže byť problém, aby ste správne určili jeho cenníkovú cenu. Pokiaľ si na ňu neviete spomenúť a ani nemáte možnosť ju dohľadať, nezúfajte. Môžete využiť proste softvér na ocenenie vozidiel. Cena bude vlastne vypočítaná na základe údajov, ktoré zadáte do kalkulačky v nasledujúcom kroku. Tam zadávate model a značku vozidla, technické parametre ako objem a výkon motora a pod, potom ešte aj výbavu auta. Na základe týchto údajov bude potom vypočítaná cenníková cena, na ktorú bude vozidlo poistené. Alebo si prečítajte skúsenosti s kaskom na adrese – https://www.uzavripzp.sk/havarijne-poistenie/skusenosti/.

Údaje o majiteľovi vozidla

Následne už len vyplníte niekoľko základných údajov o majiteľovi vozidla. To sú údaje, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, v prípade fyzickej osoby dátum narodenia, trvalé bydlisko. Kvôli rôznym zľavám je tu ešte pár otázok, napr. o iných uzatvorených poistných produktoch, či je klient rodičom dieťaťa do 15 rokov. Dôležité je dokladovanie predchádzajúceho škodového priebehu a to pre uplatnenie bonusu a malusu.

Ako ste mohli vidieť, vyplnenie online kalkulačky havarijného poistenia nie je nič zložité. A údaje, ktoré ste do nej zadali, nemôžu byť nijak zneužité. Poistenie si dokonca nemusíte ani hneď uzavrieť, môžete len jednoducho vyhodnotiť všetky ponuky a rozhodnúť sa oveľa neskôr. Aspoň však budete mať prehľad na trhu.

Na čo si dať pozor pred uzatvorením havarijného poistenia?

Kvalitná pneumatika pre vozidloKalkulačka havarijného poistenia vám zobrazí dostupnú ponuku poistenia zoradenú od najlacnejšej po najdrahšiu. Nedajte sa však zlákať len na najlacnejšiu cenu, ale preštudujte si aj ďalšie podmienky havarijného poistenia. Všetky informácie máte k dispozícii pri každom poistení v malých ikonkách, alebo si môžete aj každú ponuku rozkliknúť a dozvedieť sa všetko, čo potrebujete.

Pozor by ste mali dávať hlavne na poistné krytie, jeho rozsah a tiež limity. Havarijné poistenie sa často uzatvára v balíku all risk, čiže pokrýva všetky riziká:

Havarijné poistenie ale môžete uzavrieť len základné a doplniť si k nemu niektoré pripoistenia.

Pred uzatvorením havarijnej poistky si dobre premyslite, akú spoluúčasť si k poisteniu zvolíte. Spoluúčasť predstavuje čiastku, ktorou sa budete podieľať na škode. Tá sa väčšinou pohybuje v rozmedzí 5 – 10% a minimálna hodnota v aurách býva vyčíslená na cca 166 eur.

Posledné kroky pred uzatvorením poistenia

Ak ste si zvážili všetky ponuky a aj sa pre nejakú rozhodli, v ďalšom kroku si môžete havarijné poistenie aj uzavrieť online. To znamená, že zadáte ďalšie osobné údaje a aj platobné údaje, zvolíte si frekvenciu platieb. Potom ešte budete musieť doplniť samozrejme aj ďalšie údaje o poisťovanom vozidle:

 • VIN číslo,
 • číslo osvedčenia o evidencii,
 • evidenčné číslo,
 • ale aj farbu vozidla
 • a stav tachometra.

Následne vám budú zobrazené všetky vami zadané údaje na kontrolu. Na základe týchto údajov bude vypracovaná poistná zmluva, takže naozaj všetko dobre skontrolujte. Ak objavíte chybu, vráťte sa jednoducho na krok formulára, tam to zmeníte a je hotovo, nemusíte vypĺňať všetko nanovo. A môžete odoslať vašu objednávku. Následne budete kontaktovaný cez email s ďalšími pokynmi. Potom samozrejme dostanete návrh poistnej zmluvy, ktorú podpíšete a podpísanú odošlete alebo osobne doručíte na pobočku poisťovne. Ak vám ponuka nebude vyhovovať, tak by ste mali vedieť ako podať výpoveď havarijného poistenia – viac sa dozviete tu. A už len stačí, aby ste zaplatili cenu za havarijné poistenie.